• Абонаментно обслужване на земеделски производители
  • Регистрация и пререгистрация на земеделски производители
  • Сключване на договори за аренда и наем на земеделски имоти
  • Сключване на споразумения между земеделски производители
  • Изготвяне на документи за кандидатстване по програми
  • Обжалване на отказ от субсидии
  • Изготвяне на споразумения за комасация